Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke. Kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu Antrfile – Online Magazin. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Komentari

Antrfile – Online Magazin omogućava korisnicima da ostave komentare na objave na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara, vasu mail adresu, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na objave. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Kolačići

Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka.

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete sajtu, iskočiće vam prozor gde možete prihavatiti deljenje vasih podataka kako bi ste mogli da nastavite da koristite nas sajt.

Newsletter

Ako ostavite Vašu e-mail adresu u prozoru koji se pojavljuje kada posetite sajt u svrhu salanja newsletter-a; Vaša e-mail adresa će se isključivo koristiti samo u te svrhe. Ako ne želite više da primate redovne mail-ove od nas; ili iz bilo kog razloga se ne osećate sigurno da posedujemo Vašu e-mail adresu uvek se možete odjaviti sa e-mail liste, klikom na dugme “odjava sa e-mail liste”, koje se nalazi na kraju svakog e-maila.

 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka; ili postaviti pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacim na e-mail adresu redakcija@antrfile.com

Ako ne prihvatite korišćenje kolačića a nastavite da koristite naš sajt, to će se smatratiti kao Vaš dozvola za korišćenje kolačića. U koliko ne želite da naš sajt prikuplja podatke o Vama, molimo vas napustite sajt.

Izmene uslova korišćenja

Antrfile – Online Magazin zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Antrfile – Online Magazin može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na sajtu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Antrfile – Online Magazin sajtu;  smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.